Kulatý stůl vol. 4 | Kreativní účení

Čtvrtý ročník Kulatého stolu, networkingového setkání regionálních novocirkusových organizací, tektokrát zaměřené na možnosti kreativního přístupu ve vzdělávání. V rámci setkání proběhne prezentace výstupů projektů NPO | Kreativní učení, které byly v tomto školním roce realizovány v rámci činnosti Cirkulária: HRAnice svobody, Cirkustika a Fresh Splash.

Vhodné pro pedgogické pracovníky, pracovníky s mládeží v neformálním vzdělávání i lektory nového cirkusu. Diskuze s účastníky nad potenciálem propojení neformálního a formálníh vzdělávání, rozvoji softskill pomocí cirkusových disciplín atd. Program navazuje na dopolední praktický seminář Kreativní účení pod vedením lektorek Dagmar Pelesné a Martiny Vaněčkové.

 

Vstup zdarma, nutná je pouze předchozí registrace. Všichni účastnící Kulatého stolu získávají registrací vstupenku na večerní představení teens performance group projektu Fresh Splash.