Cirkusová pedagogika s CIRQUEONem

Již čtvrtý ročník cirkusové pedagogiky s lektorem z pražského centra pro nový cirkus CIRQUEONu Adamem Jarchovským.

Cirkusová pedagogika

Cirkusová umění se v rukou pedagogů stávají efektivním nástrojem pro naplnění celé řady pedagogických cílů. Tento workshop bude zaměřen na přístupy, které cirkusová pedagogika používá k systematickému rozvoj pohybové gramotnosti. Pohybovává gramotnost se stala klíčovým prvkem ve vzdělávání a je považována za kritický element v rozvoji a udržení pohybově aktivního životního stylu.

V čem spočívá efektivita cirkusové pedagogiky a proč se cirkusové umění v posledních letech stále více ve světě implementuje do tělesné výchovy? Jakými způsoby může principy a přístupy cirkusové pedagogiky využívat každý, bez ohledu na úroveň dovedností? To budou hlavní tematické okruhy tohoto workshopu.

Workshop bude praktický a účastníci si budou moci osvojit mnoho konkrétních technik a způsobů práce cirkusové pedagogiky. Je koncipován tak, aby byl přínosný všem nehledě na předchozí zkušenosti.

Doporučuje se pohodlné oblečení, které nebrání pohybu.