Kolektiv Lapso Cirk (ESP, SK)

David a Tomas jsou dva multidisciplinární umělci, kteří se specializují na balanc a manipulaci s běžně používanými objekty. Po absolvování cirkusové školy Cirko Vertigo v roce 2016 společně založili Kolektiv Lapso Cirk. Mezinárodní uskupení současného cirkusu ve spolupráci s Veronica Capozzoli, Léa Legrand and Carla Carnerero.